Adopcje

Zachęcamy do pomocy bezdomnym zwierzakom. Nasza lecznica współpracuje z Fundacją Ochrony Zwierząt w Łomiankach, która pomaga bezdomnym, zagubionym i znalezionym zwierzętom pośredniczy też w adopcjach. Więcej informacji znajdą państwo pod naszym numerem telefonu w zakładce ogłoszenia i na stronie fundacji na facebooku.

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach

facebook – Fundacja Ochrony Zwierząt

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach to grupa wolontariuszek, którym los bezdomnych zwierząt z Łomianek jest szczególnie bliski i którym udało się zorganizować i zacząć działać pod wymienioną nazwą. Fundacja działa głównie na terenie Gminy Łomianki. Celem jej działania jest przede wszystkim niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, które zostały porzucone, zagubiły się lub straciły nagle dotychczasowego właściciela. Zawsze będziemy się starały poprawić warunki bytowania kotów wolno żyjących, którym los nie zaoferował domu i ludzkiej miłości, a zimą niejednokrotnie żadnego schronienia. Pomagać ich opiekunom społecznym, zapewniać im regularne wyżywienie i leczenie. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Będziemy promować adopcję naszych zwierząt, dając im szanse na własne, kochające domy.
Nasze cele chcemy realizować we współpracy między innymi z Gminą Łomianki w zakresie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi, a także liczymy na współpracę ze szkołami i innymi instytucjami w Gminie w zakresie kształtowania humanitarnych i odpowiedzialnych postaw w stosunku do zwierząt.

Informacje

Witajcie na stronie Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach. Zachęcamy wszystkich do współpracy.

Kontakt:
fundacja.lomianki@gmail.com
605419664    600307345

Opis firmy

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi , szczególnie w zakresie organizowania, realizowania, wspierania lub zlecania działań związanych z ochroną praw zwierząt i walką z ich bezdomnością na terenie Gminy Łomianki.

Wspomóż Fundacje

Jeśli możesz wspomóż Nasze Łomiankowskie zwierzaki

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach
05-092 Łomianki
KRS 0000633219
NIP 1182128751
REGON 36525451600000
Nr konta bankowego 26 1240 2887 1111 0010 6979 6776
Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.
Kod Swift dla przelewów zagranicznych PKOPPLPW

Zachęcamy do zapoznanie się z ogłoszeniami na Naszej stronie oraz na stronie Fundacji. Niektóre z nich przebywa obecnie u nas w gabinecie możesz się z nimi zapoznać na miejscu.